Soțietate & Prințipuri

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Secțiunea „Soțietate & Prințipuri” reprezintă sistemul nervos și cavitatea abdominală a blogului nesimțit. Cum societatea și politica românească au pornit (metaforic, cel puțin) de la ideea/citatul mock-lincolnian enunțat într-o „Scrisoare Pierdută”, ne-am hotărât să creăm acest blog taman pentru a oferi prințipuri, analize în favoarea acestora, dar și pentru a bălăcări cu toată măiestria disprețuibilitatea umană aflată în contra sau în afara acestor prințipuri.
Această secțiune conține postări din categoriile „Prințipuri Sociale” și „Prințipuri Politice” – analize cu ecouri din teoria politică și ceea ce în jargonul anglo-saxon este cunoscută ca «social theory» (marile paradigme despre schimbarea socială). Și pentru a juxtapune cu violență realitatea peste teorie, secțiunea aceasta înglobează articole din categoriile „Tîrlisme Autohtone” și „Tîrlisme Internaționale”. Ne-am propus ca în aceste din urmă categorii să batjocorim și să denunțăm tîrlele și tîrlismul peste tot pe unde-l întâlnim.
Tradiția autohtonă are o propensiune aparte pentru ascunderea gunoiului sub preș. Noi dorim să-l depozităm mereu la tomberon (propriu sau figurat) și oferim și ceva unelte în acest sens. Nein zu tîrlismus!

„ … unde nu e moral, acolo e corupţie, şi o soţietate fără prinţipuri, va să zică că nu le are!

Nen'-tu Iancu
- un nesimțit -
Newsletter Nesimțit
Ce Iaște Politica, ep. 7: Biserică, Stat și Domnia Legii în Europa Continentală

Ce Iaște Politica, ep. 7: Biserică, Stat și Domnia Legii în Europa Continentală

Al șaptelea episod al seriei despre fundamentele politicii continuă explorarea originilor tradițiilor de drept, concentrându-ne asupra Europei Continentale. Dacă în spațiul englez principiul domniei legii s-a întrupat în instituția Parlamentului ca urmare a unui conflict multi-generațional între regalitate și aristocrație, în Europa de Vest același principiu s-a întrupat în Biserica Catolică ca urmare a unui nou conflict multi-generațional – între Biserică și Imperiul Romano-German ca urmare a Reformei Gregoriene, Conflictul Învestiturii.

Ce Iaște Politica, episodul 6

Ce Iaște Politica, ep. 6: Originile Ordinii de Drept în Europa | Evoluția Common Law

Al șaselea episod al valoroasei serii „Ce Iaște Politica” vizează condițiile în care au început să se articuleze ordinile de drept în Europa medievală. Teoriile post-factum ale «filosofilor» moderni și contimporani dau seama de evoluții și simbolistici ulterioare. Singurul adevăr pe care putem să-l dezgropăm sugerează un proces deosebit de îmbârligat. Episodul acesta se concentrează asupra cazului particular al spațiului englez și a sa Common Law între secolele X-XIII, urmând ca în episodul următor să ne mutăm în Europa Continentală.

Bișnițarul de Influență

Bișnițarul de Influență

Configurația socială și traiectoria istorică a spațiului românesc asigură proeminența bișnițarilor politici la cele mai înalte niveluri ale vieții publice. Trăgându-ne peste ochi lentilele groase ale zoologului politic, am purces la efortul de a desăvârși clasificarea «sfintei treimi» de bișnițari politici, parte integrantă a bestiariului nesimțit. Fiind inspirați de indistincția și mediocritatea cvasi-absolută a recentului prim-ministru, am desăvârșit ideal-tipul bișnițarului de influență – o veche realitate a spațiului politic românesc – ca să șadă mândru lângă bișnițarul securistic și cel animalic.

Ce Iaște Politica, episodul 5

Ce Iaște Politica, ep. 5: Ieșirea Europeană din Stadiul Tribal

Al cincilea episod din „Ce Iaște Politica” ne duce pentru prima dată pe continentul european pentru a vedea care au fost fundamentele imemoriale ale modernității europene. După cum am văzut în episoadele precedente, instituții politice și religioase de anverguri diferite nu au reușit să eradicheze loialitățile tribale în spațiile chinez, indian sau musulman. În Europa Occidentală a „vremilor întunecate” absența oricăror actori mai de doamne-ajută a permis Bisericii Catolice să reconfigureze dimensiunea social-culturală a populațiilor care au căzut sub incidența acesteia. În articolul de față trecem în revistă consecințele sociale, politice și economice pe termen mediu și lung a ieșirii europene din tribalism.

firea-muiere-proastă

Portret al Muierii Proaste la Apogeu

Jegoasele acțiuni și atitudini recente ale prim-agentului întru pandelizare Gabriela Firea ne oferă posibilitatea teoretizării unei specii aparte de tîrlă: muierea proastă. Ca multe alte soiuri de tîrlă, printre care și bișnițarul animalic, muierea proastă este indisolubil legată de tranziția (posibil nesfârșită) de la «Gemeinschaft» la «Gesellschaft». Manipulând cu abilitate simboluri tradiționale, această muiere proastă a impresionat disprețuibila prostime autohtonă, devenind un etalon pentru această specie de tîrlă. În subsidiar, explorăm pandelizarea ca specie aparte de clientelism.

Stat și Patrimonialism în Orientul Antic și Medieval

Ce Iaște Politica, ep. 4: Stat și Patrimonialism în Orientul Antic și Medieval

În acest cel de-al patrulea episod al seriei noastre despre evoluția politicii vom privi diferitele raporturi între stat și structurile tribale în orientul antic și medieval. Încercările structurilor sociale reprezentând familia, tribul sau un grup informal format din patroni și clienți de a captura instituțiile statului în interes propriu poartă denumirea de patrimonializare. Tensiuni între puterea politică și societate (civilă) există în orice spațiu, iar manifestări diverse ⸺ cum sunt cele discutate aici din China antică, India antică și Imperiul Otoman ⸺ au implicații importante pentru un alt element esențial al evoluției politice, domnia legii.

Newsletter Nesimțit