Soțietate & Prințipuri

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Secțiunea „Soțietate & Prințipuri” reprezintă sistemul nervos și cavitatea abdominală a blogului nesimțit. Cum societatea și politica românească au pornit (metaforic, cel puțin) de la ideea/citatul mock-lincolnian enunțat într-o „Scrisoare Pierdută”, ne-am hotărât să creăm acest blog taman pentru a oferi prințipuri, analize în favoarea acestora, dar și pentru a bălăcări cu toată măiestria disprețuibilitatea umană aflată în contra sau în afara acestor prințipuri.
Această secțiune conține postări din categoriile „Prințipuri Sociale” și „Prințipuri Politice” – analize cu ecouri din teoria politică și ceea ce în jargonul anglo-saxon este cunoscută ca «social theory» (marile paradigme despre schimbarea socială). Și pentru a juxtapune cu violență realitatea peste teorie, secțiunea aceasta înglobează articole din categoriile „Tîrlisme Autohtone” și „Tîrlisme Internaționale”. Ne-am propus ca în aceste din urmă categorii să batjocorim și să denunțăm tîrlele și tîrlismul peste tot pe unde-l întâlnim.
Tradiția autohtonă are o propensiune aparte pentru ascunderea gunoiului sub preș. Noi dorim să-l depozităm mereu la tomberon (propriu sau figurat) și oferim și ceva unelte în acest sens. Nein zu tîrlismus!

„ … unde nu e moral, acolo e corupţie, şi o soţietate fără prinţipuri, va să zică că nu le are!

Nen'-tu Iancu
- un nesimțit -
Newsletter Nesimțit
Ce Iaște Politica - Cronologie

Ce Iaște Politica, ep. 1: Cronologie

Fundamentul oricărei analize, explicații istorice constă în a plasa fenomenele corect în timp și spațiu. Primul episod al seriei „Ce Iaște Politica …” face taman acest lucru. Folosind o tehnică tradițională, aproape stalinistă ar spune unii, Un-Nesimțit a întocmit un mega-tabel cronologic al evoluției politicii. Acesta pornește de undeva din vremuri aproape darwiniene și se termină cu epoca marilor bișnițari (în spațiul autohton) și a tîrlelor populiste (la nivelul general).

Cimpanzeu Domn

Se Domnește Cam Mult P-Acilea …

Unele dintre cele mai deranjante superficialisme sunt formulele de adresare, pe care unii filistini le confundă cu manierele. În această postare vom analiza propensiunea tuturor tîrlelor masculine din România de a se adresa altor tîrle masculine cu apelativul de «domn». Un-Nesimțit crede că ultimul care a folosit acest titlu non-fraudulos a fost Dioclețian în sec. III e.n. și propune – cu exemple, evident – schimbarea din temelii a formulelor de adresare, întru o mai pronunțată democratizare a acestora.

Howard Beale - indignare manifest nesimțit

Manifest Nesimțit

Tîrlele, escrocii și moșnejii constituie o triadă pernicioasă care dărâmă din interior societatea românească. În acest manifest nesimțit propunem câteva tactici pentru a-i reforma sau, mult mai bine, de a scăpa de influența lor nefastă prin mijloace ceva mai serioase precum trimisul la coteț. Ca exemplu, luăm situația tîrlescului escroc expirat Tăriceanu C.P. și ne imaginăm cum ar fi acesta tratat de o Autoritate Națională de Combatere a Triadei Pernicioase.

disprețuibilitatea românilor

Topul Disprețuibilității la Români

Orice om serios și sincer cu sine știe că România este o societate profund disprețuibilă. Un-Nesimțit pleacă de la această ineluctabilă observație și creează un ghid – pentru uzul tinerelor generații prezente și viitoare – al categoriilor socio-profesionale cele mai disprețuibile. Treisprezece astfel de adunături pernicioase sunt prezentate în ordinea descrescătoare a coeficientului de disprețuibilitate. Exponenții acestora vor constitui grosul subiectelor viitoarelor articole din categoria «Tîrlisme Autohtone».

Newsletter Nesimțit