Tîrlisme Autohtone

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Tîrlismele sunt caracteristici și comportamente specifice tîrlelor. Societățile certate cu modernitatea, disprețuibile ca cea românească prezintă o proporție mai mare de tîrle și tîrlisme ca promotoarele modernității. Cercetătorii britanici plasează această proporție de tîrle la peste 30 la sută de populație în astfel de spații.
Acest aspect devine evident când analizezi că principalii actori ai vieții publice din ultimul secol au fost ori tîrle jegoase de sine stătătoare, ori gunoaie mai mult decât primitive, ori rotițe al complexului tîrlesco-bișnițăresc ale căror singure pasiuni au fost și sunt propria propășire … materială, bineînțeles.
Totuși, tîrlismele autohtone nu sunt apanajul exclusiv al tîrlelor. După cum am mai menționat, cultura acestei societăți este formată din narațiuni atât de învechite, atât de false și de o calitate atât de proastă, încât tîrlismele se evidențiază și în cazul unor indivizi ai căror preocupări zilnice ar trebui să-i scutească de a manifesta aceste tîrlisme.
Cultura (în sens larg) a spațiului românesc este ea însăși disprețuibilă. Vina tîrlelor și tîrlismelor este doar extrem de rar una individuală. Asta nu înseamnă cu nu există!

„Numai osebita si nemărginita pronie cerească a făcut ca împărăția mare a turcilor nu a silit un norod atât de prost și fără putere.

D. Cantemir
- politician -
Newsletter Nesimțit
Howard Beale - indignare manifest nesimțit

Manifest Nesimțit

Tîrlele, escrocii și moșnejii constituie o triadă pernicioasă care dărâmă din interior societatea românească. În acest manifest nesimțit propunem câteva tactici pentru a-i reforma sau, mult mai bine, de a scăpa de influența lor nefastă prin mijloace ceva mai serioase precum trimisul la coteț. Ca exemplu, luăm situația tîrlescului escroc expirat Tăriceanu C.P. și ne imaginăm cum ar fi acesta tratat de o Autoritate Națională de Combatere a Triadei Pernicioase.

disprețuibilitatea românilor

Topul Disprețuibilității la Români

Orice om serios și sincer cu sine știe că România este o societate profund disprețuibilă. Un-Nesimțit pleacă de la această ineluctabilă observație și creează un ghid – pentru uzul tinerelor generații prezente și viitoare – al categoriilor socio-profesionale cele mai disprețuibile. Treisprezece astfel de adunături pernicioase sunt prezentate în ordinea descrescătoare a coeficientului de disprețuibilitate. Exponenții acestora vor constitui grosul subiectelor viitoarelor articole din categoria «Tîrlisme Autohtone».

Newsletter Nesimțit